مجوز ها

ISO 9001:2015

گواهی شرکت در استارتاپ ویکند برق مازندران

گواهی فعالیت پاناسونیک

گواهی نمایندگی پاناسونیک

گواهی حضور در نمایشگاه شرکت های دانش بنیان

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه صلاحیت خدمات پیمانکاری

جواز کسب

پروانه تاسیس