دستگاه مدیریت بار

اين محصول IOT صنعتی را در مديريت بارهاي سنگين ياري مي نمايد. با اين تفاوت که بارهاي کنترل پذير در اين سامانه محدوديت توان ندارند. علاوه بر آن به نحوي طراحي شده تا هيچگونه خللي در سامانه هاي PLC موجود ايجاد ننمايد. اين سامانه از بخش هاي زير تشکيل شده است :

  1. ماژول مديريت بار LMD1  وظيفه کنترل بارهاي متصل به سامانه و ارسال و دريافت اطلاعات به سرور و سامانه کنترل را بر عهده دارد.این دستگاه با یک عدد رله داخلی  امکان استفاده بصورت مستقل برای بارهای تکی با توان پایین را نیز دارا می باشد.
  2. ماژول رله RB2 در محل بار مورد نظر کنترل نصب شده و وظيفه قرائت ميزان مصرف و اجراي دستورات قطع و وصل ارسالي از LMD را بر عهده دارد. اين تجهيز امکان دريافت چندين نوع اطلاعات از تجهيز را دارا مي باشد که ولتاژ و جريان مصرفي از آن جمله مي باشند. RB با امکان دریافت ورودی CT امکان اتصال کنترل بارهای بزرگ صنعتی را دارا می باشد. ولی ارتباط آن با مرکز داده تنها از طریق LMD مقدور است. در واقع اطلاعات خود را به LMD ارسال و از طریق آن با سرور ارتباط برقرار می کند. به هر دستگاه LMD تا هشت دستگاه RB قابل اتصال می باشد.
  3. سامانه کنترل مرکزي که در سرور کارخانه و يا شرکت توزيع نصب مي باشد و امکان مانيتورينگ، برنامه ريزي زمانبندي قطع و وصل، ذخيره سازي و تحليل داده هاي سنجش شده را بر عهده دارد. امکان قطع و وصل LMD ها و RB ها بصورت جداگانه از طریق این سامانه مقدور است.

 

اين سامانه که با نام تجاري آويسان توليد شده است با انعطاف در سيستم ارتباطي با مراکز نوعي سامانه IOT محسوب مي شود که در طيف وسيعي از صنايع، بارهاي سنگين اداري و عمومي، مديريت روشنايي معابر، مانيتورينگ بار مصرفي پستهاي برق و ... قابل بکارگيري مي باشد که در حال حاضر در تعدادي از ايستگاههاي CNG نصب شده است. در اين طرح در ساعات خاصي، بجاي قطع برق کل جايگاه، تنها کمپرسور آن توسط شرکت برق از راه دور از مدار خارج مي شود.